Palm Yağının Üretimi & Çevre & RSPO – (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

Küresel üretim

Palm yağı, dünyadaki toplam katı ve sıvı yağ ihracatının (yarısından fazlasını) %52’sini oluşturmaktadır.

Palm yağı nerede üretiliyor?

Dünyadaki palm yağı üretiminin %85’i (28,5 metrik ton) Malezya ve Endonezya’da gerçekleştiriliyor.

İhracata bakıldığında ise, palm yağının küresel ihracat hacminin %90’ını temsil eden bu 2 ülkenin gelecekte de sektörün önemli oyuncuları olmaya devam etmesi bekleniyor.


Çevre

Yağ palmiyesi ekim alanları tropik bölgelerde olsa da, bu alanlar yeşil alan kapsamına girebilmektedir. Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi Malezya’da ormanlar ülkenin %59’luk bölümünü kapsamaktadır. Ülkenin yüzölçümünün %19’undan daha azı çeşitli bitkisel ürünler için ayrılmıştır. Bunun üçte ikisi ise yağ palmiyesi ekim alanlarıdır. El değmemiş yağmur ormanları yanında ekili yeşil alanlar da sayılırsa Malezya’nın %76’sının yeşil bir örtüyle kaplı olduğu görülebilir. Bu boyutta bir yeşil alan kapsamı, dünyanın çoğu gelişmiş ekonomilerindeki paydan yüksektir.

Sürdürülebilir Palm Yağı Oluşumu (Roundtable on Sustainable Palm Oil -RSPO)

Sürdürülebilir Palm Yağı oluşumu 2004 yılında, paydaşların katkıları ve güvenilir küresel standartların belirlenmesi ile sürdürülebilir yağ palmiyesi ürünleri üretiminin desteklenmesi amacıyla kurulmuştur. Oluşumun merkezi Zürih’te, Sekreterliği ise Kuala Lumpur’da yer almaktadır. RSPO çatısı altında 3 binden fazla üye kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

Oluşum İsviçre yasaları altında palm yağı endüstrisinin paydaşı olan çeşitli örgütlerden müteşekkildir. Bu paydaşlar yağ palmiyesi üreticileri, yağ işleyicileri ve tüccarları, tüketici ürünleri üreticileri, perakendeciler, bankalar ve yatırımcılar, çevre ve doğa koruma STK’ları ile sosyal ve kalkınmaya yönelik STK’lardır. RSPO sürdürülebilir palm yağı üretimi için küresel standartları oluşturmak ve bunların uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.